25th November is #whiteribbon day, a global movement to end male violence towards females. How will you show your support?

Mae 25 Tachwedd yn ddiwrnod rhuban gwyn, mudiad byd-eang i roi diwedd ar drais dynion tuag at fenywod.
Sut y byddwch chi’n dangos eich cefnogaeth?
Source