Domestic abuse can affect anyone. If you are concerned about yourself or someone you know, download the Bright Sky app for support and information
https://www.hestia.org/brightsky
#whiteribbonday #16days #youarenotalone
Gall cam-drin domestig effeithio ar unrhyw un. Os ydych chi’n poeni amdanoch chi’ch hun neu rywun rydych chi’n ei adnabod, lawrlwythwch ap Bright Sky i gael cefnogaeth a gwybodaeth

Bright Sky appSource