Does your workplace have a policy to support staff affected by Domestic Abuse? If you want to learn more about why this is important for your business, contact Camau Training & Consultancy
#16days #WhiteRibbon

https://camau.org.uk/

Oes gan eich gweithle bolisi i gefnogi staff yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig? Os ydych chi am ddysgu mwy am pam mae hyn yn bwysig ar gyfer eich busnes, cysylltwch â Camau Training & Consultancy

HomeSource