Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week

The language often accepted as “normal” has to change. Terms like this minimise sexual assault and abuse and add to the #rapeculture in society.

#ItsNotOk

Mae’n rhaid i’r iaith a dderbynnir yn aml fel “normal” newid. Mae termau fel hyn yn lleihau ymosodiadau a chamdriniaeth rywiol ac yn ychwanegu at yr #rapeculture mewn cymdeithasSource