Today is White Ribbon Day, a global movement to end male violence towards females. What are you doing to show your support? Whether you wear a white ribbon, attend a virtual event or call out unacceptable behaviour, everyone can make a difference #whiteribbonday #AllMenCan

Heddiw yw Diwrnod y Rhuban Gwyn, mudiad byd-eang i roi diwedd ar drais dynion tuag at fenywod. Beth ydych chi’n ei wneud i ddangos eich cefnogaeth? P’un a ydych chi’n gwisgo rhuban gwyn, yn mynychu digwyddiad rhithwir neu’n galw ymddygiad annerbyniol allan, gall pawb wneud gwahaniaeth #whiteribbonday #AllMenCanSource